PRIVACYVERKLARING REBELFIRE

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Rebelfire. Onderdeel van de besloten vennootschap “Pierres D’Henri B.V.”, kantoorhoudend te (1822 BE) Alkmaar aan het adres Wolvenkoog 5, hierna te noemen: gebruiker, en door haar eventuele dochtervennootschappen.

INLEIDING

Gebruiker is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

VERWERKING

Om haar diensten uit te kunnen voeren legt Gebruiker gegevens vast. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals naam, adres, woonplaats, mailadres, telefoonnummer en afgenomen diensten/abonnementen en nieuwsbrieven tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u.

Gebruiker gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Gebruiker, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden, dan wel om een afspraak met u te maken. Als u hier geen prijs op stelt, dan kunt u zich op ieder moment afmelden.

DOEL

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via aanmelding op onze website:

  • om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
  • om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites,
  • als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau ;
  • om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan gebruiker op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kan gebruiker een profiel van u opstellen;
  • om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  • om de (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
  • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;

         kunnen worden gebruikt.

Gebruiker bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. In beginsel houdt gebruiker voor het gebruik van de gegevens die worden verwerkt een termijn aan van twee jaar na einde van de klantrelatie. Ontvangt u bijvoorbeeld e-mails met acties en aanbiedingen van gebruiker inzake producten en diensten omdat u klant bent (geweest) van gebruiker, dan blijft u deze ontvangen uiterlijk tot twee jaar na beëindiging van het abonnement. Ontvangt u e-mails met acties en aanbiedingen van gebruiker producten en diensten omdat u zich hiervoor heeft aangemeld, dan blijft u deze ontvangen totdat u zich hiervoor afmeld.

COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser. Gebruiker gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om de website te optimaliseren. Hierbij wordt gebruikgemaakt van sessiecookies. Maar ook als u ingelogd bent bij Gebruiker kan uw gebruikersnaam bewaard worden in een cookie.

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

RECHTEN

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan  info@rebelfire.nl (of zie nadere contactgegevens bovenaan deze verklaring). Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.

Overigens heeft u op veel websites van gebruiker de mogelijkheid om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kunt u uw persoonsgegevens die u zelf op zo’n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

BEVEILIGING

Gebruiker handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

CONTACT EN KLACHTEN

Indien u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft, dan kunt u contact opnemen met gebruiker via het emailadres: info@rebelfire.nl of per post: RebelFire (1822 BE) Alkmaar aan het adres Wolvenkoog 5

Komt u er niet samen met gebruiker uit, dan kunt u zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer informatie over de AP en over privacy kunt u vinden op de website van de AP (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).